भर्खरै :

दिनेश प्रधान, भक्तपुर

One response to “दिनेश प्रधान, भक्तपुर”

  1. Napit Gomishdas says:

    मन नपर्ने सब जमातलाई कोभिड भन्नु भएछ पान सिंह जी, मलाई पनि त्यसमध्ये १ मनर्पैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *